เอกสารเผยแพร่นี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงานของสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แห่ง ตลอดจนผลทดสอบและข้อคิดในการออกแบบดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อผู้สนใจจะได้พิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการ และสร้างองค์ความรู้ในการดัดแปลงและผลิตรถไฟฟ้า

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น จากโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสถาบันยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และได้พิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ตุ๊กตุ๊กให้เปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ระยะทดลองตลาด จำนวน 17 คัน เพื่อนำร่องการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจะได้การสนับสนุนร้อยละ 85 ของราคารถ และต้องส่งมอบรถเก่าให้กับโครงการ

ผู้ประกอบการ 17 รายที่ได้รับความเห็นชอบ ได้แก่

มจธ. จัดการประกวดรถตุ๊กตุ๊กดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าครั้งแรกของประเทศไทย E-TUKTUK CONVERSION CONTEST 2019 โดยในงานนี้จะพบกับการทดสอบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง และพบกับผู้ผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และลุ้นรับของที่ระลึกในการเข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

อ่านกำหนดการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ฟอร์มสัญญาซื้อขายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและ

ฟอร์มหนังสือขอเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

สามารถดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

มจธ. จัดอบรม เทคนิคการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไทยเป็นรถไฟฟ้า (1 Day Training for ETuktuk Conversion) ให้กับสถานศึกษา และผู้ประกอบการรถตุ๊กตุ๊ก ที่สนใจอยากดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม UX702 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างมากมาย

ลิงค์ภาพถ่ายกิจกรรม คลิกที่นี่

ท่านที่สนใจรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า หรือได้ไปงานที่มีการแสดงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า คงสะดุดตากับรถตุ๊กตุ๊กสีเขียว ทรงตุ๊กตุ๊กไทย รูปทรงบอกถึงการออกแบบที่ลดแรงเสียดทาน ที่ด้านข้างบอกสถานที่ให้บริการ พ่นคำว่า “ท่ามหาราช”

วันนี้ทีมข่าวอีตุ๊กตุ๊กนิวส์ จะขออาสาพาท่านมาที่ท่ามหาราช เพื่อพบกับคนที่ผลิตตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันนี้กันค่ะ
และเราก็ได้พบ คุณกฤษดา กฤตยากีรณ หรือคุณ มิก หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ซึ่งผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รุ่น MÜX NEX1 ที่เราเห็นกัน นอกจากจะเป็นผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และปัจจุบันให้บริการรถตุ๊กตุ๊กรับส่งผู้โดยสารที่ต้องการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ ผ่านบริการ Application ที่ชื่อว่า “Tuk Tuk Hop” อีกด้วย สมาชิกโหลดกันมาใช้บริการได้นะคะ

ประกาศรายชื่อสถาบันที่สมัครเข้าร่วมเป็นผู้ดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วมี 9 สถาบัน ดังนี้

 

 

ลีบอนผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอีกรายที่ใช้เทคโนโลยีจีน ด้วยความพร้อมด้านชิ้นส่วน อะไหล่ ยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งใช้ไทยเป็นฐานส่งออกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า วันนี้ทีมข่าวอีตุ๊กตุ๊กนิวส์มาจับเข่าคุยกับ คุณชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ประธานบริษัท ลีบอน นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ คุณเจียง ยี่เทียน หรือ ชื่อเล่นคือ คุณอเล็กซ์ หุ้นส่วน ที่ทำธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตรถไฟฟ้าหลายรายในประเทศจีน จุดนัดพบของเรา คือ ออฟฟิศของบริษัท ย่านทาวน์อินทาวน์

....ปิดรับสมัครแล้วนะคะ....
ขอเชิญสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับยานยนต์ เข้าร่วมโครงการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า และนำรถเข้าประกวด สถาบันที่สนใจรีบส่งใบสมัครด่วน!!! ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. รับจำนวนจำกัด

- หลักเกณฑ์การเข้าร่วมดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

- ใบสมัครเข้าร่วมดัดแปลงดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

วันนี้ทีมข่าวอีตุ๊กตุ๊กนิวส์ มีโอกาสได้คุยกับคุณอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จํากัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถตุ๊กตุ๊กรายใหญ่รายหนึ่งของไทย คุณอนันต์ยชญ์ หรือที่ทีมข่าวเราขอเรียกว่า “เฮียอนันต์” ผู้ที่อยู่กับอุตสาหกรรมรถตุ๊กตุ๊กในประเทศไทยมาอย่างยาวนานที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งพวกเราจะเห็นในสื่อทีวี หรือ บทสัมภาษณ์ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เราจะมารับฟังมองมุมเกี่ยวกับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศไทยและทิศทางของบริษัท ไทยตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ ในบทบาทใหม่ที่มีการปรับตัวด้านเทคโนโลยี