เริ่มต้นจากการถอดเครื่องยนต์ หม้อน้ำ ระบบท่อไอเสีย ถังน้ำมัน รวมถึงชิ้นส่วนที่ใช้จับยึดของอุปกรณ์ดังกล่าว แล้วจึงทำการ ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ปั๊มสุญญากาศสำหรับหม้อลมเบรก ชุดแบตเตอรี่และชุดควบคุมการทำงาน ชุดควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ ชุดแปลงไฟกระแสตรง (DC to DC converter) คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแบบไฟฟ้า และชุดควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit) รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดสำหรับการติดตั้งเข้าไปแทนที่มอเตอร์

  • EV Motor
    เป็นมอเตอร์ที่ใช้แทนเครื่องยนต์เดิมซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่วางอยู่ในรถมาใช้ตัวมอเตอร์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อขับ ซึ่งมีการทำงานไม่ต่างจากมอเตอร์ทั่วไปคือ มอเตอร์ไฟฟ้าใช้แรงของแม่เหล็กทำให้เกิดการหมุนถ้าเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กจะใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อประหยัดพลังงานส่วนถ้ามอเตอร์ขนาดใหญ่จะใช้แม่เหล็กไฟฟ้าและต้องมีการสลับขั้วแม่เหล็กขณะหนุนไปครึ่งรอบ ทำให้เกิดแรงผลักอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสลับขั้วแม่เหล็กเรียกว่า คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) และแปรง (Brush)
  • มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกระแสสลับสามารถแบ่งออกเป็น
    Synchronous Motor เริ่มต้นการทำงานโดยที่สนามแม่เหล็กจะต้องหนุนรอบอย่างช้าๆ กระทั่งขั้วแม่เหล็กเกิดการดูดและล็อกกับตัวแม่เหล็กถาวรอีกด้านหนึ่งเสียก่อนแม่เหล็กทั้งสองด้านจึงจะหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน สำหรับเทคโนโลยีแบบนี้จะเห็นใช้อยู่กับรถ Nisson Leaf
    Asynchronous Motor มีหลักการทำงานคือ แกนฝั่งหนึ่งจะติดด้วยแม่เหล็กถาวรอีกฝั่งจะเป็น Rotor ไม่สัมผัสกันและไม่ดูดเข้าหากันซึ่งวัสดุที่ใช้อาจเป็นทองแดงหรืออลูมิเนียมก็ได้ และเมื่อแกนแม่เหล็กถาวรหมุนด้วยความเร็วรอบไปรอบๆ จะส่งผลให้มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นอยู่รอบตัว Rotor และทำให้เกิดแรงกระทำจนทำให้หมุนไปกับแกนแม่เหล็กถาวรจนมีความเร็วเท่ากันส่วนมากจะหมุนด้วยความเร็วคงที่แต่ก็มีประเภทที่มีช่วงแปรผันตามความเร็วพบเห็นได้ในรถที่ต้องการแรงม้าสูงๆ และมอเตอร์แบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบตัดต่อกำลังแบบเกียร์เดียว (Single-Stage Helical Gearbox)ทีอยู่ในรถ MINI E ของ ค่าย BMW