โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)

ดำเนินงานโดย :

กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9604-8
โทรสาร 0-2470-9609
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.enconlab.com/etuktuk
Facebook : www.facebook.com/etuktukthailand
ดูแผนที่


ภายใต้การสนับสนุนโดย :

กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน