การสมัครรับการสนับสนุน :
วันรับสมัคร : โครงการกำหนดให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ


VDO อธิบายเงินสนับสนุน ในโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

---คำแปลข่าว--- (Announcer) ช่วง "Sekai no ima" (World today) ประจำคืนนี้มาจากประเทศไทยค่ะ ประเทศไทยกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ซึ่งสิ่งนี้ยังมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เชิญคุณทาคาตะ รายงานจากกรุงเทพฯค่ะ


ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมรถและดำเนินการอย่างไร