วีดิทัศน์ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)


VDO แนะนำวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ eTukTuk


1. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จะดับกลางทาง เพราะแบตหมดหรือไม่???
2. แบตเตอรี่ราคาแพงมากจริงหรือ???
3. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาแพงจริงหรือ???
4. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าชาร์จไฟได้ที่ไหน แล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่???
5. นั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะถูกไฟดูดมั๊ย???
6. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะจดทะเบียนอย่างไร???
7. ธุรกิจอู่ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กจะได้รับผลกระทบเมื่อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้ามาจริงหรือ???