ก่อนใช้รถ

1. ถอดปลั๊กชุดชาร์จ
2. ทดสอบเหยียบเบรคจะต้องมีแรงต้าน 

การตรวจสอบและทำความสะอาด

1. รักษาแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้งเสมอ
2. ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องระบายอากาศทั้งหมดแน่น

การจัดเก็บแบตเตอรี่

ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการจัดเก็บรอการนำกลับมาใช้ใหม่
เก็บแบตเตอรี่ในที่แห้งและเย็นเพื่อลดการคายประจุ

การเติมน้ำกลั่น (กรณีใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด)

• เติมน้ำกลั่นลงในเซลล์เท่านั้น
• ห้ามเติมกรดลงในเซลล์ซึ่งเป็นอันตรายและจะเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ปิดสวิทซ์กุญแจในตำแหน่งล็อค
2. ดึงเบรกมือ
3. เสียบชุดชาร์จ
4. เปิดสวิทซ์หรือเบรคเกอร์

ล้อหลัง

นำแม่แรงวางตำแหน่งเพลาหลังหรือ สะดือแหนบซ้าย ขวา