ล้อหลัง

นำแม่แรงวางตำแหน่งเพลาหลังหรือ สะดือแหนบซ้าย ขวา

ล้อหน้า

นำแม่แรงวางตำแหน่งคัชชีด้านหน้าหลังโชคอัพหน้า