การชาร์จแบตเตอรี่

 1. ปิดสวิทซ์กุญแจในตำแหน่งล็อค
 2. ดึงเบรกมือ
 3. เสียบชุดชาร์จ
 4. เปิดสวิทซ์หรือเบรคเกอร์

ข้อควรจำ

 1. เมื่อชาร์จเต็มแล้วควรปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลง 15 นาทีก่อนใช้รถ การใช้รถทันทีหลังจากการชาร์จอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและส่งผลต่อระยะทาง
 2. การชาร์จควรชาร์จให้เต็มเสมอ การยกเลิกการชาร์จ อาจทำส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่
 3. เมื่อทำการชาร์จตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายชาร์จไม่มีการม้วนกันเป็นเกลียวเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป
 4. ควรชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้งหลังการใช้งาน
 5. หากเก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นระยะเวลานานควรชาร์จไฟทุกๆ 6 สัปดาห์
 6. แบตเตอรี่ตะกั่วกรดไม่มีผลหน่วยความจำ (ไม่จำเป็นต้องปล่อยประจุออกจนหมดก่อนที่จะทำการชาร์จ)
 7. รอบการชาร์จควรจะชาร์จจนเต็มเสมอ เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนาน

หากประสิทธิภาพแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จไฟจนเต็มได้

อาจเกิดจากแบตเตอรี่ ต้องทำให้แบตเตอรี่เท่ากัน

 1. ชาร์จแบตเตอรี่จนกว่าเครื่องชาร์จจะแสดงการชาร์จเต็ม
 2. การชาร์จควรชาร์จให้เต็มเสมอ การยกเลิกการชาร์จ อาจทำส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่
 3. ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จแล้วรอประมาณ 5-10 นาที
 4. เสียบที่ชาร์จกลับเข้าที่
 5. การทำให้เท่าเทียมกันอาจใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงในการดำเนินการชาร์จ