การเติมน้ำกลั่น (กรณีใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด)

 • เติมน้ำกลั่นลงในเซลล์เท่านั้น
 • ห้ามเติมกรดลงในเซลล์ซึ่งเป็นอันตรายและจะเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี
 • เติมน้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเท่านั้น ปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลงหลังจากชาร์จก่อนเติมน้ำ
 • ให้เติมน้ำลงในระดับเหนือแผ่นตะกั่ว จนถึงระดับเปลือกช่องเติมน้ำกลั่น
 • ในกรณีที่น้ำกรดในแบตเตอรี่ มีค่าความถ่วงจำเพาะไม่ได้ตามที่กำหนด เพิ่มน้ำกรดในตัวบ่งชี้ระดับสูงสุด
 • แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด จำเป็นการเติมน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหากมีการใช้งานหนักแบตเตอรี่จะร้อนขึ้นสม่ำเสมอ และน้ำกลั่นระเหยออกไป จำเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำกลั่น
 • การเติมน้ำกลั่นสามารถทำได้ต่อเซลล์แบตเตอรี่
 • การเติมน้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเท่านั้น ยกเว้นเมื่อแผ่นแบตเตอรี่อยู่เหนือน้ำกลั่นให้เติมน้ำกลั่นก่อนการชาร์จ
 • ห้ามเพิ่มแบตเตอรี่ในขณะที่ยังร้อนอยู่จากการใช้งาน / การชาร์จ
 • ห้ามใช้แบตเตอรี่เกินกำลัง การเติมน้ำกลั่นมากเกินระดับที่กำหนด อาจทำให้เกิดการล้นของกรดซึ่งจะกัดกร่อนแบตเตอรี่และโครงสร้างที่เป็นโลหะได้
 • ขณะทำงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมทุกครั้ง
 • ห้ามเติมกรดลงในแบตเตอรี่
 • ใช้เฉพาะน้ำกลั่นหรือน้ำที่ไม่มีไอออนเพื่อเติมในแบตเตอรี่