มจธ. จัดอบรม เทคนิคการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไทยเป็นรถไฟฟ้า (1 Day Training for ETuktuk Conversion) ให้กับสถานศึกษา และผู้ประกอบการรถตุ๊กตุ๊ก ที่สนใจอยากดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม UX702 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยในงานนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถไฟฟ้า บรรยายโดย ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มีการบรรยายเกี่ยวกับ ข้อควรพิจารณาในการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า โดยคุณวันชัย มีศิริ บริษัท บางกอกไฮแลป จำกัด และ การบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า โดย รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างมากมาย

ลิงค์ภาพถ่ายกิจกรรม คลิกที่นี่