....ปิดรับสมัครแล้วนะคะ....
ขอเชิญสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับยานยนต์ เข้าร่วมโครงการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า และนำรถเข้าประกวด สถาบันที่สนใจรีบส่งใบสมัครด่วน!!! ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. รับจำนวนจำกัด

- หลักเกณฑ์การเข้าร่วมดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

- ใบสมัครเข้าร่วมดัดแปลงดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า