ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และภาคขนส่งก็เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ประเทศไทยปัจจุบันปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 400 ล้านตันต่อปีและเป็นส่วนของภาคขนส่งประมาณ ร้อยละ 17 รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปแสดงความตั้งใจต่อประชาคมโลก ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25% ในปี 2030 รถตุ๊กตุ๊กที่วิ่งเฉลี่ย 100 กิโลเมตรต่อวันจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 6.2 ตันต่อปี และพบว่า

ยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีทั้งที่ขับเคลื่อนบนท้องถนน รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและมีความเร็วต่ำ เช่น รถกอล์ฟรถที่ขับด้วยไฟฟ้าที่ใช้ในชุมชน หรือในองค์กร

Thomas Parker ได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในปี คศ.1884 ในกรุงลอนดอน และปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 รถไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ในทศวรรษแรกของทศวรรษที่ 20 การพัฒนาของเครื่องก๊าซโซลีนทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรถไฟฟ้าจึงหายไปจากตลาด ในช่วงเดียวกันนั้น Andreas Floeken ได้สร้างรถไฟฟ้าออกมาในประเทศเยอรมันจึงถึงทศวรรษที่ 1990 California Resource Board ได้ส่งเสริม Low และ Zero Emission Vehicles ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ จึงได้ออกรถยนต์ไฟฟ้าออกมา เช่น โตโยต้า RAV4EV Chrysler TE van, Ford Ranger EV, GM EV1, S10 EV, ฮอนด้า, EV plus เป็นต้น

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถประหยัดพลังงานในภาคขนส่งลงได้มาก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจะทำให้คุณภาพอากาศของชุมชนเมืองดีขึ้น แต่การปรับเปลี่ยนยังเป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่  เพื่อให้การเข้าสู่ตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าเร็วขึ้น จำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริม โดยเลือกกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยาก และใช้งบประมาณไม่มาก แต่ยังมีอุปสรรคทางการตลาดที่สูง

รถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ ด้วยคุณสมบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจกและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในประเทศไทยมีบริษัทและผู้ประกอบการที่ผลิต และนำเข้ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วประมาณ 10 ราย เนื่องจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่สูงขึ้น ราคาที่ถูกลงอย่างมาก และรถตุ๊กตุ๊กใช้ความเร็วไม่สูง การออกแบบและผลิตจึงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก ผู้ประกอบการไทยสามารถทำได้ จนถึงผลิตส่งออกได้

รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถสามล้อเครื่อง เป็นรถโดยสารอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและในหลายประเทศ เนื่องจากมีอรรถประโยชน์ในการใช้งานสูง ทั้งในด้านการขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า ประกอบกับเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งสีสัน รูปทรง และเสียงของเครื่องยนต์ จึงทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว