รถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ ด้วยคุณสมบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจกและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในประเทศไทยมีบริษัทและผู้ประกอบการที่ผลิต และนำเข้ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วประมาณ 10 ราย เนื่องจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่สูงขึ้น ราคาที่ถูกลงอย่างมาก และรถตุ๊กตุ๊กใช้ความเร็วไม่สูง การออกแบบและผลิตจึงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก ผู้ประกอบการไทยสามารถทำได้ จนถึงผลิตส่งออกได้

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามีหัวใจสำคัญ คือ แบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผลิต/จำหน่ายในประเทศ จะเป็นรถไฟฟ้าแบบไม่มีเครื่องยนต์ (Battery EVs) โดยกำหนดพลังงานจากแบตเตอรี่ทั้งหมด และบางรุ่นที่เป็นแบบไฮบริด (Plug-in hybrid EVs) ซึ่งมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผลิตไฟป้อนให้แบตเตอรี่ ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตใช้มีทั้งแบบตะกั่วกรด และแบบลิเธี่ยมซึ่งราคาสูงกว่าแต่ใช้เวลาประจุไฟฟ้าน้อยกว่า และน้ำหนักเบากว่า สมรรถนะโดยทั่วๆ ไปของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในท้องตลาด จะวิ่งได้ประมาณ 70-100 กม./การประจุ 1 ครั้ง ความเร็วสูงสุด 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้เวลาประจุ 6-8 ชั่วโมง รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ปัจจุบันมีราคาประมาณคันละ 300,000-350,000 บาท ขึ้นกับระยะทางต่อการประจุ 1 ครั้ง ความเร็วสูงสุดที่ทำได้