ยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีทั้งที่ขับเคลื่อนบนท้องถนน รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและมีความเร็วต่ำ เช่น รถกอล์ฟรถที่ขับด้วยไฟฟ้าที่ใช้ในชุมชน หรือในองค์กร

Thomas Parker ได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในปี คศ.1884 ในกรุงลอนดอน และปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 รถไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ในทศวรรษแรกของทศวรรษที่ 20 การพัฒนาของเครื่องก๊าซโซลีนทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรถไฟฟ้าจึงหายไปจากตลาด ในช่วงเดียวกันนั้น Andreas Floeken ได้สร้างรถไฟฟ้าออกมาในประเทศเยอรมันจึงถึงทศวรรษที่ 1990 California Resource Board ได้ส่งเสริม Low และ Zero Emission Vehicles ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ จึงได้ออกรถยนต์ไฟฟ้าออกมา เช่น โตโยต้า RAV4EV Chrysler TE van, Ford Ranger EV, GM EV1, S10 EV, ฮอนด้า, EV plus เป็นต้น


บริษัท Tesla รัฐคาร์ลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี คศ.2004 และได้ผลิตรถไฟฟ้าออกสู่ตลาดในปี คศ.2008 เป็นรถที่ใช้ Lithium Ion และรถสามารถวิ่งได้มากกว่า 320 กิโลเมตรต่อรอบการประจุไฟฟ้า

1. Hybrid EVs เป็นรถยนต์ไฮบริด โดยการขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในปกติ แต่มีระบบไฮบริด ที่นำกำลังงานที่เกิดขึ้นขณะเบรคสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่และนำกลับมาใช้ได้
2. Plug-In EVs เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้ประจุไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่และขับเคลื่อนได้ด้วยไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งมี 2 แบบคือ แบบไฮบริดที่สามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่โดยตรง และขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้ หรือจะใช้เครื่องยนต์ก็ได้ และแบบใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่มีเครื่องยนต์ที่เรียกว่า Battery EVs
3. Fuel Cell EVs เป็นยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงโดยตรง และนำมาขับเคลื่อนรถยนต์ เช่น ใช้ก๊าซไฮโดรเจน

ข้อดีที่โดดเด่นของรถไฟฟ้า คือ ไร้มลภาวะจากไอเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ได้รายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ที่ผ่านมาระบุว่าราคาแบตเตอรี่ลดลงถึง 65% จากปี 2016 และราคาต่ำกว่า 350 US$ ต่อ kWh ซึ่งจากอัตราดังกล่าวทำให้คาดการณ์ได้ว่าไม่ต้องมีการส่งเสริมจากภาครัฐ จะทำให้ราคารถไฟฟ้าลดลงจนสามารถซื้อได้ในปี 2022 ในเกือบทุกประเทศ จึงเชื่อว่ายานยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้ามาทดแทนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเวลาไม่นานนับจากนี้