โรงพยาบาลนครธน

ที่ตั้ง 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

อาคารมีการใช้งาน chiller ประกอบด้วยเครื่องขนาด 550 ตันความเย็น จำนวน 3 เครื่อง

ข้อเสนอแนะ

• โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็น ควรมีความสามารถจัดการการเดินเครื่องได้เองโดยอัตโนมัติ

• โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นควรควบคุมถึง อินเวอร์เตอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นด้วยเพื่อควบคุมให้อัตราการไหลน้ำเย็นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

• เมื่อโปรแกรมแสดงค่าต่างๆ จากการตรวจวัด เช่น ค่าอุณหภูมิ ,ค่ากำลังไฟฟ้า และค่าอัตราการไหลของน้ำเย็น ในกรณีที่ค่าต่างๆเกิดความผิดปกติ เช่นอุณหภูมิน้ำเย็นสูงหรือต่ำผิดปกติ โปรแกรมควรทำการวิเคราะห์และแจ้งได้ว่าปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไขอย่างไรต่อไป เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

• ควรมีการนำค่าพิกัดต่างๆ เช่น พิกัดเครื่องทำน้ำเย็น พิกัด cooling tower มาทำการวิเคราะห์ในโปรแกรมด้วย เพื่อตรวจสอบว่าค่าต่างๆของระบบทำน้ำเย็นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่