มจธ. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นราคาต่ำและใช้งานง่าย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น และรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะผู้ศึกษาและผู้แทนอาคารที่ควบคุมระบบทำน้ำเย็น ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นที่ ห้องธาราเทพ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันพุธที่ 6  พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30-13:00 น. โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้