การเลือกอุปกรณ์ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น ไมโครคอนโทรเลอร์ในปัจจุบันมีการใช้งานหลากหลายชนิด จากการศึกษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัญญาน ได้ใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

ระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็น ทำเป็นจะต้องสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องวัดอัตราการไหล หรือ อาจจะเป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า  เพื่ออ่านข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ หรือส่งค่าบางอย่างให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงาน  จึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ มาตรฐาน หรือโปรโตรคอลของการรับส่งข้อมูล 

เนื่องจากปัจจุบันระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น ที่จำหน่ายอยู่มีราคาสูง จึงมีการใช้ไม่แพร่หลาย โครงการฯ เห็นว่าหากมีการพัฒนาให้ราคาถูกลง และสามารถใช้งานได้ง่าย จะมีประโยชน์ต่ออาคารขนาดกลางมาก ทั้งนี้อาคารไม่ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญระบบผลิตน้ำเย็นเพื่อดูแลระบบ จึงไม่กระทบต่อเงินลงทุน เพื่อให้ระบบที่จัดทำขึ้นมีประโยชน์และแพร่หลาย โครงการฯ มีแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้