โปรแกรมสำหรับระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น จัดทำเพื่อทำงานควบคู่กับเครื่องมือวัด (Sensor) ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น ซึ่งประกอบด้วย เครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำระบายความร้อน และ หอผึ่งน้ำ โดยข้อมูลที่รับจากเครื่องวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ กำลังไฟ และ อัตราการไหลของน้ำในระบบผลิตน้ำเย็น ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi)

โปรแกรมรับข้อมูลจากเครื่องมือวัด (Sensor) บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และแสดงผล ในรูปแบบ Plant Diagram หรือ Label Box มีส่วนการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกราฟ  การออกแบบโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถสร้างภาพ Plant Diagram ได้เอง เขียนสูตรคำนวณต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่