1. เปิดโปรแกรม Termit
2. ใช้คำสั่ง sudo nano /etc/dhcpcd.conf แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเจอ ip ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ (จากตัวอย่าง ip default คือ 192.168.0.5)3. Static ip address = กำหนด IP address ที่เราต้องการ อย่าลืมเติม /24 ต่อท้ายด้วย
4. static routers = IP address ของ gateway
5. static domain_name_servers = IP address ของ DNS ปกติจะใช่ค่าเดียวกับ router
6. เสร็จแล้วกด ctrl + x แล้วพิมพ์ y และกด enter เพื่อทำการ Save
7. ทำการ restart ด้วยคำสั่ง sudo reboot

ค่า Default ของโปรแกรม

1. IP Default = 192.168.0.5
2. User = pi
3. Password = xxxxx