รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน และ คุณวุรตร์ จิวะมาวิน พร้อมด้วยทีมงานโครงการระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัด เข้าชี้แจงและอธิบายการทำงานของระบบ KCPM (KMUTT Chiller Plant Manager) และการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารงานด้านวิศวกรรม ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับดำเนินการทดลองระบบ KCPM