บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด (เทสโก้-โลตัส)

ที่ตั้ง 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ข้อเสนอแนะ

• โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็น ควรมีความสามารถจัดการการเดินเครื่องได้เองโดยอัตโนมัติ

• ควรมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ wifi แยกต่างหาก โดยไม่ต้องใช้ สัญญาณ wifi ของส่วนกลาง เนื่องจากบางอาคาร สัญญาณ wifi ของส่วนกลางสามารถใช้งานได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้น

• ควรมีแสดงค่าหรือแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือเมื่อต้องมีการจัดการการเดินเครื่องโดยผู้ดูแล เช่น มีความต้องการใช้น้ำเย็นเพิ่มขึ้นจากปกติจึงมีแจ้งเตือนให้เปิดการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นเพิ่มขึ้น

• การติดตั้ง sensor ตามจุดต่างๆของระบบทำน้ำเย็น และ ระบบ cooling tower ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหาย

• อุปกรณ์ sensor สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องทำน้ำเย็น อาจนำไปขยายผลเพื่อประยุกต์ใช้กับการควบคุมระบบอื่นๆเช่น นำไปควบคุมให้มีการเปิดใช้งานหลอดแอลอีดีเมื่อมีคนเดินผ่านเท่านั้นและปิดทันทีเมื่อคนได้เดินผ่านไปแล้ว