1.1 บอร์ดควบคุมหลัก

- Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาควบคุมเครื่องวัดสัญญานต่างๆ ได้

รูป บอร์ด Arduino

- Raspberry Pi 3 (RPi 3) Model B เป็นคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวที่ออกแบบและพัฒนาโดยองค์กรที่มีชื่อว่า Raspberry Pi Foundation RPi 3 มีขนาด (86mm x 56mm x 21mm) ทำให้ใช้กล่องใส่ (Case) ได้ มีความสามารถในการประมวลผลที่สูงและมีประสิทธิภาพดี (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น A Comprehensive Raspberry Pi 3 Benchmark) เนื่องจากใช้ชิป BCM 2837 SoC ที่มีซีพียู ARM Cortex A53 ARMv8 แบบ Quad-core ขนาด 64 บิต ใช้ความถี่ที่ 1.2GHz บอร์ด RPi 3 มีหน่วยความจำ 1GB DDR3 RAM นอกจากนั้นบนบอร์ดยังมีชิปสำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi IEEE 802.11n และ Bluetooth 4.1, Bluetooth Low-Energy (LE) อีกด้วย

รูป Raspberry Pi 3 (RPi 3) Model B

1.2 บอร์ดเครื่องควบคุมสัญญาน

โดยใช้ NodeMCU esp8266 เป็นชิปการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มึความสามารถในการรับ/ส่งข้อมูลที่ดี ด้วย GPIO และยังสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ WiFi ได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานของต้นแบบในแอพพลิเคชั่น

รูป บอร์ด NodeMCU esp8266