1. เป็นคำสั่งเปิดออปเจ็คใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน TCP Server ตรงค่าพารามิเตอร์ port สามารถตั้งได้เองโดยต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น แนะนำ 10 - 9999 ไม่ควรใช้พอร์ต 80 443 21 22

WiFiServer::WiFiServer (port);

2. เป็นคำสั่งที่ต้องอยู่ใน void setup () ใช้สำหรับสั่งให้ TCP Server เริ่มการทำงาน

void WiFiServer::begin (void);

3. เป็นคำสั่งที่จะมีการให้ค่าของออปเจ๊ค WiFiClient ออกมา เพื่อตรวจสอบว่าขณะนี้มีการเชื่อมต่อเข้ามาหรือไม่

WiFiClient WiFiServer::available (void);

4. ใช้ตรวจสอบว่าขณะนี้ยังเชื่อมต่ออยู่หรือไม่

bool WiFiClient::connected (void);

5. ใช้ตรวจสอบว่ามีการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วหรือไม่ โดยจะให้ค่ากลับเป็นขนาดข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในบัพเฟอร์

int WiFiClient::available (void);

6. เป็นคำสั่งอ่านข้อมูลออกมาจากบัพเฟอร์ทีละไบต์

char WiFiClient::read (void);