การรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การเข้าเว็บไซต์ จะใช้โปรโตคอลพื้นฐานอยู่ 2 ตัว คือ TCP และ UDP โดยทั้ง 2 โปรโตคอลมีความแตกต่างกันดังนี้

1. TCP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกหน้าเว็บไซต์ โปรโตคอลนี้เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว จะต้องรอการยืนยันได้รับข้อมูลจากเครื่องปลายทาง จึงจะเริ่มส่งข้อมูลต่อไป ข้อดีของโปรโตคอลนี้คือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

2. UDP เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบเรียวทามที่ไม่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลมากนัก เช่น การใช้รับส่งข้อมูลสัญญานอุณหภูมิ โปรโตคอลนี้จะมีหน้าที่ส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว ปลายทางไม่ต้องยืนยันได้รับข้อมูล ข้อดีของโปรโตคอลนี้คือมีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายกว่าแบบ TCP ทำให้ทำงานได้เร็วกว่า

รูป โปรโตคอลที่ใช้รับ-ส่งข้อมูล

เนื่องจากโซลูชันอุปกรณ์ควบคุม มีการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมจะต้องมีขนาดเล็ก แบตเตอรี่อยู่ได้นาน สามารถทำงานบนเครือข่ายที่มีข้อจำกัด ใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วย Super Requirement บนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้เกิดโปรโตคอลในการสื่อสารที่ถูกออกแบบมาให้ ‘Lightweight’ เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ขนาดที่มีหน่วยประมวลผลขนาดเล็กบนเครือข่ายที่ครอบคลุมในระยะไกล ใช้พลังงานต่ำและมีแบนด์วิธที่จำกัดมากๆ โปรโตคอลที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายซึ่ง ได้แก่ MQTT และ CoAP