2.1 สัญญานอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะเชื่อมต่อกับอินพุตแบบอนาล็อกของโมดูล WIFI ESP8266 ซึ่งจะโพสต์อุณหภูมิเป็นระยะ ๆ ไปยังโฮสติ้งที่ใช้ระบบคลาวด์ จากนั้นสามารถเข้าถึงอุณหภูมิได้จาก เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิปัจจุบัน คอมโพเนนต์ที่จำเป็นคือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Max6675 การทำงานเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งสคริปต์ PHP server

รูป สัญญานอุณหภูมิ

2.2 สัญญานความชื้น

ESP8266 เก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นโดยเซ็นเซอร์ DHT22 และการแสดงภาพเพิ่มเติมบนแผงควบคุมเว็บแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกผลักผ่านทาง MQTT ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเก็บข้อมูลและแสดงภาพ จุดประสงค์คือการแสดงให้เห็นถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของ API และเซ็นเซอร์ DHT22 เชื่อมต่อกับ ESP8266

ESP8266 นำเสนอโซลูชั่นเครือข่าย Wi-Fi และส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ผ่านทางโปรโตคอล MQTT โดยใช้ไลบรารี PubSubClient สำหรับ Arduino ข้อมูลจะถูกมองเห็นโดยใช้หน้าแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ติดตั้งมา แอ็พพลิเคชันที่กำลังทำงานบน ESP8266 เขียนโดยใช้ Arduino SDK

รูป สัญญานความชื้น

2.3 สัญญานอัตราการไหลของน้ำ

เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก มีการใช้ LDO ที่มีประสิทธิภาพ (MCP1700T-3302E) และใช้การควบคุมเป็น VCC ของ ESP8266 ควบคุมและเปิดเฉพาะเมื่อจำเป็น เนื่องจากโหลดอยู่ในระดับที่สามารถใช้ CMOS เป็นสวิตช์ได้ เพื่อให้ตรงกับระดับเอาท์พุทลอจิกของ ESP8266

รูป สัญญานอัตราการไหลของน้ำ

2.4 สัญญานไฟฟ้า

NodeMCU ESP8266 เพื่อวัดพลังงานแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ปัจจุบัน
เป็นการใช้งานผ่านตัวนำกระแสไฟฟ้าแบบคลิปและแรงดันไฟฟ้าจะผ่านหม้อแปลงแยก วงจรแรงดันไฟฟ้ายังใช้เพื่อขับเคลื่อนระบบ โซลูชันที่เชื่อมต่อ WiFi แบบกำหนดเอง ใช้ NodeMCU ให้ฟังก์ชันการทำงานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์และ WiFi ของ ESP8266 สามารถใช้ ADS1115 จากรูปคลื่น AC ที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบ เมื่อติดตั้งระบบจะทำงานดังข้างล่างนี้

รูป สัญญานไฟฟ้า