1. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จะดับกลางทาง เพราะแบตหมดหรือไม่???
2. แบตเตอรี่ราคาแพงมากจริงหรือ???
3. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาแพงจริงหรือ???
4. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าชาร์จไฟได้ที่ไหน แล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่???
5. นั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะถูกไฟดูดมั๊ย???
6. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะจดทะเบียนอย่างไร???
7. ธุรกิจอู่ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กจะได้รับผลกระทบเมื่อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้ามาจริงหรือ???

1. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จะดับกลางทาง เพราะแบตหมดหรือไม่???

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ารถที่มีแบตเตอรี่ความจุมากจะวิ่งได้ไกล ดังนั้น ในการเลือกซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องประเมินการใช้งานของรถตุ๊กตุ๊กว่าจะใช้วันละประมาณกี่กิโลเมตร และเมื่อประเมินได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสม โดยทั่วไปแบตเตอรี่ความจุ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะวิ่งได้ประมาณ 50 กิโลเมตรต่อการชาร์จ และ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะวิ่งได้ประมาณ 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ และภายในรถจะมีเกจวัดเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ให้ผู้ขับขี่ได้ทราบอีกด้วย ดังนั้นหากเลือกขนาดแบตเตอรี่ให้ตรงกับการใช้งาน ท่านก็ไม่ต้องกังวลว่ารถจะดับกลางทางเพราะแบตหมด นอกจากนี้บางรุ่นยังมีเครื่องยนต์สำรองขนาดเล็กปั่นไฟด้วย

2. แบตเตอรี่ราคาแพงมากจริงหรือ???

แบตเตอรี่เป็นหัวใจของรถระบบไฟฟ้า และ ราคาแบตเตอรี่ก็คิดเป็น 1 ใน 3 ของราคารถ แต่ปัจจุบันราคาแบตเตอรี่ลดต่ำลงมาก โดยคาดว่าราคาจะต่ำลงอีกเมื่อมีการใช้รถระบบไฟฟ้ามากขึ้น แบตเตอรี่ที่ใช้กับรถตุ๊กตุ๊กมี 2 แบบ คือ

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ราคาประมาณ 7,500-10,000 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้เวลาชาร์จนาน 10-12 ชั่วโมง อายุการใช้งาน 1-2 ปี และ
แบตเตอรี่ลิเธียม ราคาประมาณ 20,000-28,000 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ชาร์จ เร็ว 4-6 ชั่วโมง อายุการใช้งาน 5 ปี เมื่อเฉลี่ยต่อปี ค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ประมาณ 20,000-30,000 บาท/ปี ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงแล้ว ค่าใช้จ่ายรวมก็ยังต่ำกว่ากรณีใช้เครื่องยนต์

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
ราคา 7,500-10,000 บาท/kWh
อายุการใช้งาน 1-2 ปี
แบตเตอรี่ลิเธียม
ราคา 20,000-28,000 บาท/kWh
อายุการใช้งาน 5-10 ปี

3. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาแพงจริงหรือ???

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามีอุปกรณ์น้อยชิ้น มีเพียง มอเตอร์ แบตเตอรี่ แผงควบคุม และโครงตัวถังรถ ดังนั้นการบำรุงรักษาจึงน้อย กว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรอง เป็นต้น ดังนั้นค่าบำรุงรักษาของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจึงต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์

4. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าชาร์จไฟได้ที่ไหน แล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่???

เวลาในการชาร์จขึ้นกับชนิดแบตเตอรี่ ซึ่งในตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามีการใช้งานแบตเตอรี่ 2 ประเภท คือ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน แต่เป็นแบบ Deep cycle คือสามารถจ่ายไฟได้ ถึง 75% ของความจุ และอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในรถยนต์ แบตแบบนี้จะชาร์จ ประมาณ 10-12 ชั่วโมง แต่ราคาย่อมเยาว์กว่า แบตอีกประเภทที่ใช้ในตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า คือ แบตเตอรี่แบบลิเธียม แบบเดียวกับที่ใช้ในมือถือ ชาร์จได้เร็ว มีรุ่นที่ชาร์จเต็มใน 6 ชั่วโมง จนถึงรุ่นที่ ชาร์จเต็มใน 1 ชั่วโมง แต่แน่นอนราคาสูงกว่า แบบตะกั่วกรดเกือบ 3 เท่า ดังนั้นขึ้นกับโจทย์การใช้งานของท่าน

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
ชาร์จ 10-12 ชั่วโมง
อายุการใช้งาน 1-2 ปี
แบตเตอรี่ลิเธียม
ชาร์จ 4-6 ชั่วโมง
อายุการใช้งาน 5-10 ปี

ชาร์จที่ไหน รถตุ๊กตุ๊กที่เข้าร่วมโครงการสามารถชาร์จที่บ้านได้ หากมีมิเตอร์ตั้งแต่ 15 A ขึ้นไป หรือชาร์จตามสถานีประจุไฟฟ้าที่เป็นแบบ Type 2

5. นั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะถูกไฟดูดมั๊ย???

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันต่ำ ตั้งแต่ 48 โวลต์ จนถึง 84 โวลต์ โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะสะสมพลังงานในแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามีขนาดเล็ก ไม่เกิน 7 กิโลวัตต์ จึงใช้แรงดันต่ำ นอกจากนี้โครงตัวถังรถจะต่อลงดิน มีเบรคเกอร์ตัดวงจรหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และขั้นตอนสุดท้ายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก ก่อนได้รับการจดทะเบียน สรุปคือ มีความปลอดภัย ไฟไม่ดูดจ้า

6. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะจดทะเบียนอย่างไร???

รถตุ๊กตุ๊กจดทะเบียนได้ สองประเภท คือ รถรับจ้าง หรือ รย.8 ที่วิ่งรับผู้โดยสารกันทั่วไป รถประเภทนี้ไม่ให้การจดเพิ่มเติมมาตั้งแต่ปี พศ. 2535 ยกเว้นการเปิดผ่อนผันพิเศษเท่านั้น และประเภทรถส่วนบุคคล หรือ รย.4 ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ในหน่วยงาน เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม หน่วยราชการ ซึ่งอนุญาตให้มีครอบครองถ้าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น การจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าทำได้ 2 วิธี ค่ะ หนึ่ง วิธียกเลิกรถเก่า และแจ้งขอใช้รถไฟฟ้าคันใหม่ รถคันเก่าก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป กับ สอง นำรถคันเดิมไปขอดัดแปลงต้นกำลังจากเครื่องยนต์เป็นรถไฟฟ้า โดยใช้เชลซีเดิม ในโครงการสนับสนุนของกระทรวงพลังงานนี้ เราใช้วิธีที่หนึ่ง คือยกเลิกการใช้งานรถเก่า และขอนำรถไฟฟ้ามาจดทดแทน รถเก่าไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

7. ธุรกิจอู่ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กจะได้รับผลกระทบเมื่อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้ามาจริงหรือ???

อาจจะได้รับผลกระทบบ้างตามการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไม่ซับซ้อน อู่สามารถซ่อมประกอบได้เอง อะไหล่บางส่วนเหมือนเดิม บางส่วนเพิ่มขึ้น เช่นมอเตอร์ และแบตเตอรี่ ขณะเดียวกัน ก็มีโอกาสใหม่ทางธุรกิจสำหรับธุรกิจอู่และอะไหล่ และจะเกิดธุรกิจใหม่คือการรับประจุไฟให้รถ ซึ่งเดิม ต้องไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม แต่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า อู่อาจทำธุรกิจพลังงานจัดทำจุดชาร์จไฟให้กับผู้เช่าได้อีกด้วย