ระบบ KMUTT Chiller Plant Manager (KCPM) เป็นระบบที่ต้องการให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้เพิ่มและปรับปรุงได้เอง และราคาต่ำ จากการประเมินคาดว่าราคาระบบประมาณ 50,000-80,000 บาทต่ออาคาร ขึ้นกับจำนวนอุปกรณ์ในระบบทำน้ำเย็น ระบบ KCPM ต้องการให้เป็นระบบเปิดที่ผู้สนใจสามารถสร้างขึ้นได้เอง โดยผู้สนใจเพียงมีความรู้พื้นฐาน IOT จัดทำบอร์ดควบคุมอย่างง่ายๆ ขึ้นมา และดาวน์โหลดโปรแกรมจากโครงการก็สามารถสร้างระบบขึ้นใช้งานได้

การพัฒนาระบบ KCPM ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ