เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำเย็นในระบบทำน้ำเย็นประกอบด้วยเครื่องวัดและ Sensor Box เครื่องวัดเป็นแบบอัลตร้าโซนิคที่มีความถูกต้องสูง ส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ RS485 โดยใช้โปรโตคอล MODBUS RTU ซึ่งเครื่องวัดอัตราการไหลทุกยี่ห้อรองรับ Sensor Box จะอ่านค่าทุกวินาทีและเฉลี่ยใน 15 วินาที และส่งไปยังแม่ข่าย ผ่านเครือข่าย wi-fi

โครงการใช้เครื่องวัดอัตราการไหล TUF2000M ซึ่งราคาย่อมเยาว์ และมีความแม่นยำที่ยอมรับได้
ชื่อ TUF2000M และออกแบบพัฒนา Sensor Box โดยใช้ NodeMCU V.3 อ่านค่าทางพอร์ตอนุกรม ผ่านโมดูล MAX485 โดยเครื่องวัดวางข้อมูลอัตราการไหลไว้ที่รีจีสเตอร์ 0x0000-0x0001 โดยเป็นค่าจำนวนจริง (floating Paint) 32 bit ตาม IEEE754 โปรแกรมใช้ Library MODBUS อ่านค่าจากรีจีสเตอร์จากเครื่องและนำมาแปลงเป็นจำนวนจริง และส่งมายังแม่ข่ายทุก 15 วินาที

รูปวงจรเครื่องวัดอัตราการไหล

 

รูปกล่องอ่านค่าอัตราการไหล

 

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อวงจร

         

รายการอุปกรณ์ จำนวน (ชิ้น) รูปอุปกรณ์
1. Node MCU V3 (ESP-12E, USB CH340) 1  
2.TUF2000M 1
3. MAX485 1
4. Male to Female Jumpers Wires 10 - 20
5. Breadboard 85 x 55 mm 1
6. 12V, 5V 5A Switching Power Supply 1

 

สำหรับโปรแกรมสำหรับโหลดลง NodeMCU ตามนี้ ท่านสามารถเปิดไฟล์ต่อไปนี้ ด้วยโปรแกรม Arduino IDE ได้เลย เพื่อปรับตั้งค่าให้ตรงกับอาคารของท่าน แล้วอัพโหลดลงบน NodeMCU ที่เตรียมมาผ่านสาย USB ได้เลย

การปรับแก้ข้อมูลในไฟล์โปรแกรม มีเพียง 3 จุด คือ

จุดที่ 1 แก้ค่าชื่อและรหัสเข้า wi-fi ของท่าน

#define WIFI_STA_NAME "XXXX" // ใส่ SSID --> XXXX
#define WIFI_STA_PASS "YYYY" // ใส่ PASS --> YYYY

จุดที่ 2 แก้ที่อยู่ของแม่ข่าย หรือ PM ให้เป็นตามที่เครือข่ายกำหนดให้ เมื่อท่านจะติดตั้งระบบ ท่านต้องขอที่อยู่หรือ IP ให้กับแม่ข่าย 1 เบอร์ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตของท่านจะกำหนดที่อยู่ให้กับท่าน เพื่อให้เซ็นเซอร์ทุกตัวส่งค่ามาให้

String url = "http://192.168.1.100/chiller.php"; // ใส่ IP ของระบบของท่าน

จุดที่ 3 แก้ชื่อสัญญาณ ที่จะตั้งให้กล่องนั้น ให้ตรงกับระบบของท่าน เช่น อัตราการไหลของเครื่องทำน้ำเย็น 3 ท่านต้องแก้ชื่อในไฟล์จาก FLOW2 เป็น FLOW3 เป็นต้น

payload ="FLOW2="+String(value)+"GPM"; // ต้องแก้เป็น FLOW3

จากนั้นอัพโหลดได้เลย