แนวคิดในการพัฒนาระบบ

เนื่องจากปัจจุบันระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น ที่จำหน่ายอยู่มีราคาสูง จึงมีการใช้ไม่แพร่หลาย โครงการฯ เห็นว่าหากมีการพัฒนาให้ราคาถูกลง และสามารถใช้งานได้ง่าย จะมีประโยชน์ต่ออาคารขนาดกลางมาก ทั้งนี้อาคารไม่ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญระบบผลิตน้ำเย็นเพื่อดูแลระบบ จึงไม่กระทบต่อเงินลงทุน เพื่อให้ระบบที่จัดทำขึ้นมีประโยชน์และแพร่หลาย โครงการฯ มีแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้

1.ระบบที่พัฒนาขึ้นต้องประหยัดพลังงานได้ และใช้งานได้ง่ายราคาต่ำ และแพร่หลายเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว โครงการฯ มีแนวทาง ดังนี้

ประหยัดพลังงาน

- มีฟังชันก์หลักที่ประหยัดพลังงานได้มาก และไม่ยุ่งยาก
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน

ใช้งานง่าย

- ต้องปรับตั้ง (Setup) ได้ง่าย ผู้ใช้สามารถโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ดแล้วสามารถใช้งานได้ทันที
- ต้องติดตั้งได้ง่าย โดยเน้นการใช้ wireless
- ต้องใช้งานได้ง่าย

ราคาถูก

- โครงการจะใช้บอร์ดควบคุมมาตรฐานและเซนเซอร์ที่หาได้ง่าย
- โปรแกรมเป็น Open Source สามารถดาว์นโหลดไปใช้งานได้

แพร่หลาย

- จัดทำเว็บไซต์สนับสนุน
- มีคลิปสอนการใช้งาน

 

2. แนวทางการพัฒนาระบบ 3 รุ่น (Roadmap) ประกอบด้วย

2.1 พัฒนารุ่น V0 ระบบอ่านข้อมูล จากเซนเซอร์ temp RH power flow และแสดงผล ที่แผงแสดงผล
2.2 พัฒนารุ่น V1 ระบบบริหารที่สั่งปรับค่าควบคุมต่างๆ แต่ไม่สั่ง เปิด-ปิด chiller ปั๊ม และ CT ด้วยโอเปอเรเตอร์ แต่มีสัญญาณแจ้งเตือน
2.3 พัฒนารุ่น V2 ระบบบริหารที่สั่งปรับค่าควบคุม และสั่งเดินหยุดจากระบบได้

3. เพื่อความง่ายในการพัฒนา จะใช้เงื่อนไขการควบคุมลักษณะ Rule-based control