จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

 

 

 

 

รูปการจัดสัมมนา
สัมมนารอบที่ 1
สัมมนารอบที่ 1 รุ่นที่ 9 - 10 วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2549
 
สัมมนารอบที่ 2
สัมมนารอบที่ 2 ณ โรงแรม ไดมอนด์ พล่าซ่า สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2549
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495