จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

ตัวอย่างรายงานของทีมเทคนิค
โรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาราวีเนียร์
โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเกษตร
โรงน้ำแข็งแม่ฮ่องสอน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.สุราษฏร์ธานี
 
ตัวอย่างโรงงานนำร่อง
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495