จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

 

 

 

 

 

Download
ตรวจสอบรายชื่อทีมเทคนิคสำหรับจัดทำใบประกาศนียบัตร
 
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินโครงการเทคนิค (150 Kb)
 
ใบสมัคร โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
 
สื่อที่ใช้ในการอบรม
ระบบการจัดการพลังงาน - อ.ดนัย (234 KB)
แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ - อ.วีรพงษ์ (2.5 MB)
อัตราค่าไฟฟ้า - อ.สมเจต (1.02 MB)
ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - อ.สมเจต (1.5 MB)
อัตราค่าไฟฟ้า - อ.ธวัชชัย (186 KB)
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า_Part I - อ.ธวัชชัย (2.48 MB)
 
เทคนิคการประหยัดพลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบอัดอากาศ - อ.ดำรง (780 KB)
ระบบปรับอากาศ - อ.สิริวรินทร์ (972 KB)
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495