จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

กำหนดการวันจัดสัมมนา
เขต
รอบที่ 1
รอบที่ 2
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคกลาง 9-10 ต.ค. 2549 13-15 พ.ย. 2549
ภาคตะวันออก (ระยอง) 16-17 ต.ค. 2549 20-22 พ.ย. 2549
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 24-25 ต.ค. 2549 27-29 พ.ย. 2549
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 30-31 ต.ค. 2549 6-8 ธ.ค. 2549
ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 6-7 พ.ย. 2549 11-13 ธ.ค. 2549

          ในการสัมมนาทั้ง 2 รอบผู้เข้ารับสัมมนาจะได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ การอนุรักษ์พลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในการสัมมนารอบที่ 2 ผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้เข้าสำรวจการใช้พลังงานโรงงานจริง ๆ รวมทั้งวิธีการวางมาตราการต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การไฟฟ้า ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495