จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครโรงงานด่วน !
          กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การ
ไฟฟ้าภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จาก (พพ.) โดยส่งทีมเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้กับโรงงาน อาทิ


การจัดการผลิตให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้

การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยของโรงงาน

การตรวจสอบการใช้และผลิตอากาศอัดในโรงงาน

แนวทางการลดการใช้เชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำสำหรับเตาอุตสาหกรรม

แนวทางการเดินเครื่องการทำน้ำเย็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น

 
โรงงานจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?
          โรงงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการนี้ดำเนินการโดยการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน
 
การสมัครมีขั้นตอนอย่างไร?
          เพียงผู้บริหารโรงงานหรือผู้รับผิดชอบกรอกใบสมัครและส่งมาตามที่อยู่ข้างล่าง โครงการฯ จะพิจารณาและทำหนังสือตอบรับพร้อมนัดหมายวันเวลาที่ทีมเทคนิคเข้าให้คำปรึกษาแก่โรงงานต่อไป
 
ดาวโหลดใบสมัครได้ คลิกที่นี่
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2549
 
โรงงาน / บริษัท ที่สนใจสามารถสมัครได้ง่าย ๆ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งโทรสาร หรือ จดหมาย กลับมาที่ กลุ่มวิจัย En Con Lab (คุณนริศรา ทองประดู่ และคุณมัทนียา เชี่ยวเวช)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 10140
โทร 02-470-8056, 02-872 -5491-4 ต่อ 1103,1405,1204,1201
โทรสาร 02-872 -5495
E-mail:guin_ic@hotmail.com หรือ narisara@acbangmod.com
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495