เกร็ดความรู้พลังงาน

ในหน้า เกล็ดความรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานนี้ เป็นความรู้ทั่วๆไป ที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตส่าหกรรมโดยใหญ่ แต่เรามักมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยไป เพราะไม่คิดว่าจะนำมาช่วยในการลดการใช้พลังงานได้อย่างไร หากลองพิจารณาตามไปด้วย อาจทำให้พบว่า ในการใช้พลังงานแต่ละกระบวนการ ถ้าเราทำความเข้าใจในระบบอย่างแท้จริงและจริงใจ ก็จะพบว่าเราทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงานได้ในทุกกระบวนการและสามารถทำได้เลย เพียงแค่เราให้ความสำคัญ กับ ระบบและ อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ และนำเอาความรู้ ที่ได้มาพัฒนาให้เกอดการใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ลองดูนะครับว่า เกร็ดความรู้ เรื่องใดจะเป็นประโยชน์ และนำไปใช้ในปารปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ในโรงงานของท่านบ้างไม่มากก็น้อย เชิญเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับ และ จะพยายาม นำมาลงเพิ่มให้มากขึ้นในโอกาสต่อๆไป

เกร็ดความรู้พลังงาน
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com