รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม ปี 2550

1.บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
2.บริษัท โกลบอล ไทยซอน ทรีซิชั่นอินดีสทรี จำกัด
3.บริษัท คล็อกเนอร์เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4.บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด
5.บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
6.บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
7.บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
8.บริษัท เค. เวิลด์ เท็กไทล์ จำกัด
9.บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิค จำกัด
10.บริษัท เคแอนด์ยูเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
11.บริษัท จงพัฒนา จำกัด
12.บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
13.บริษัท เจเอฟอีเฟอร์ไรท์
14.บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
15.บริษัท ซีพีพีซี-เดคคอร์เรทีฟ โปรดักส์ จำกัด
16.บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
17.บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
18.บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
19.บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด
20.บริษัท โตชิบา โฮกุโตะอิเลคทรอนิกส์ ดีไวส (ประเทศไทย) จำกัด
21.บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
22.บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด
23.บริษัท ที.ยู.ดับบลิว. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
24.บริษัท ทีที เอส พลาสติก จำกัด
25.บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
26.บริษัท ไทยคาสฟิล์ม จำกัด
27.บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
28.บริษัท ไทยเคนบอร์ด จำกัด
29.บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด
30.บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
31.บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 32. บริษัท ไทยแลนด์พิชเชอร์โคลด์สเตอเรจ จำกัด
33. บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด
34.บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด
35.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ชัพพลาย จำกัด
36.บริษัท โนเบิ้ล พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
37.บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด
38.บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
39.บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด
40.บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
41.บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
42.บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด
43..บริษัท มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด
44.บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด
45.บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด
46..บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
47.บริษัท โรม อินทิเกนเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
48.บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด ( มหาชน )
49.บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
50.บริษัท สยามเมธี จำกัด
51.บริษัท สามร้อยยอด จำกัด
52.บริษัท สีมาเทคโนโลยี่ จำกัด
53.บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
54.บริษัท อิเมอร์สัน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
55.บริษัท อีเทอนัล พลาสติก จำกัด
56.บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติก จำกัด
57.บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด
58.บริษัท เอ็ม. เอ็น. ที. จำกัด
59.บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
60.บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
61.บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
62. ห.จ.ก. อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน

กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com