โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมปี 50 เริ่มแล้ว  
          โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งที่ปรึกษาเข้าไปทำงานร่วมกับทีมของโรงงานเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเน้นการสร้างระบบ การสร้างจิตสำนึก และต้องมีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรม โครงการนี้เริ่มติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีโรงงาน / อาคารเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 1,000 แห่ง โรงงานไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร
 
 

ในปีนี้ ได้จัดการสัมมนา เปิดตัวโครงการ ไปเมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้แทนโรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่ง ท่านสามารถ เข้าไปดูภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ว และ ยังตรวจสอบรายชื่อ ของท่านผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมที่ปรึกษาของโรงงานของท่าน เพื่อเป็นการ สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ส่วนท่านที่สนใจ ก็ยังสามารถ โทรสอบถามข้อมูลโครงการได้โดยตรง ที่ 02- 470 8615 ประสานงานโครงการโดย คุณ อรพินท์ รถทอง และ ฝากข้อสักถาม หรือ ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ได้ที
E-mail : Kmutt_ve@yahoo.co.th หรือจะตั้งกระทู้ทิ้งท้ายไว้ใน Webboard ก็ได้เช่น เราทำการตอบให้ท่านอย่างรวดเร็ว

  ผู้เข้าเยี่ยมชม <% = Session("PassCounter") %>
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com