---คำแปลข่าว--- (Announcer) ช่วง "Sekai no ima" (World today) ประจำคืนนี้มาจากประเทศไทยค่ะ ประเทศไทยกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ซึ่งสิ่งนี้ยังมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เชิญคุณทาคาตะ รายงานจากกรุงเทพฯค่ะ


วีดิทัศน์แนะนำโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)


ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมรถและดำเนินการอย่างไร


การสนับสนุนเงินลงทุนในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า แบบสรุปง่ายๆ