ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมรถและดำเนินการอย่างไร


การสนับสนุนเงินลงทุนในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า แบบสรุปง่ายๆ


วีดิทัศน์แนะนำโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)


1. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จะดับกลางทาง เพราะแบตหมดหรือไม่???
2. แบตเตอรี่ราคาแพงมากจริงหรือ???
3. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาแพงจริงหรือ???
4. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าชาร์จไฟได้ที่ไหน แล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่???
5. นั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะถูกไฟดูดมั๊ย???
6. รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะจดทะเบียนอย่างไร???
7. ธุรกิจอู่ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กจะได้รับผลกระทบเมื่อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้ามาจริงหรือ???