RSS
รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ชุดที่ 1

รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30–13.30 น.
ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ชุดที่ 2

รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30–13.30 น. 
ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

 
Powered by Phoca Gallery