RSS
ภาพบรรยากาศ การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 7 หรือ AMER # 7
eTukTuk@การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 7 หรือ AMER # 7 วันที่ 2 พ.ย. 2560 ณ ห้องบอลรูม 1-2-3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ชุดที่ 2

รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30–13.30 น. 
ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ชุดที่ 1

รูปงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30–13.30 น.
ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

 
Powered by Phoca Gallery