ตามที่โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ได้จัดงานเปิดตัวในวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีผู้ประกอบการหลายท่านสนใจและเกรงจะจัดทำเอกสารไม่ทัน โครงการฯ จึงขอขยายเวลาการปิดรับสมัครจากเดิมวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. เป็นปิดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

ขอให้ผู้สนใจ จัดเตรียมเอกสารและส่งเข้ามาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยในการจัดทำเอกสาร สามารถสอบถามมายังโครงการได้ที่...
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inbox Facebook: www.facebook.com/etuktukthailand/