เครื่องคอมพิวเตอร์
จอมอนิเตอร์
เครื่องพิมพ์
     
อุปกรณ์หลายหน้าที่
เครื่องสแกนเอกสาร
เครื่องรับโทรทัศน์
     
   
   
     
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495