หลักสูตรการอบรม

post-image

20,21
Oct

หลักสูตร C
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IOT กับงานด้านพลังงาน

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ มาเรียนสดที่ มจธ.

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

17Oct

เสวนา เรื่อง
ความเข้าใจด้านพลังงานยุค 2022

ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว