กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com
 
กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
โทร. 0-2577-7035-41 โทรสาร. 0-2577-7047
www2.dede.go.th/training/courseappthai.html