ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์สำหรับวัดกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Power box)


Wireless Power box คืออะไร ?

เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและส่งค่าโดยที่ไม่ต้องใช้สายสัญญาณ (Wireless) ไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น router หรือกล่อง NB-IoT เพื่อส่งข้อมูลต่อไปที่ Web server E-logbook cloud (www.eazylog.net) ซึ่งทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่าน Web browser

คุณสมบัติ Wireless Power box

  • ติดตามข้อมูลการใช้กำลังไฟฟ้าแบบ Real-time โดยส่งข้อมูลได้แบบไร้สายไปที่ EZLOG Server
  • ตั้งค่า WiFi ได้ง่ายและสะดวกเพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบ WiFi ของผู้ใช้
  • ติดตั้งได้ง่าย โดยช่างไฟฟ้าทั่วไป
  • ใช้งานร่วมกับระบบ E-logbook ได้
  • เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
  • สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มระยะการส่งข้อมูลไปอุปกรณ์รับข้อมูลได้

การต่อ Wireless Power box

ขนาดของอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์


Wireless Power box

CT (Current Transformer)

สายวัดแรงดันและหัวคีบ

คู่มือการใช้งาน