รูปการจัดสัมมนา
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมปี 50
 
การสัมมนาแถลงผลงาน "โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม"
ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 มกราคม 2550
 
EditRegion6
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com
counter