รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม ปี 2549
บริษัทกระดาษศรีสยาม จำกัด
บริษัทกราเดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด
บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัทคงคาเท็คซ์ไทล์มิลล์ จำกัด
บริษัทคอร์น โปรดักส์ อำมาด๊าส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทเควายบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (สมุทรสาคร)
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)(นครราชสีมา)
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)(สระบุรี)
บริษัทชาร์พ แอพพลายแอนช์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทชินเอ ไฮ-เทค จำกัด
บริษัทดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัด
บริษัทไดโดอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทโท เอ อิ เดนชิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไทย เอ็น โอ เค จำกัด
บริษัทไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด
บริษัทไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด
บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
บริษัทไทยแมนอินดรัสตรี้ส์ จำกัด
บริษัทไทยเลเธอร์ โคทติ้ง จำกัด
บริษัทไทยอคิลิค ไฟเบอร์ จำกัด
บริษัทนาม สุขภัณฑ์ จำกัด
บริษัทนิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทบริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด
บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัทบางสะพาน บาร์มิล จำกัด
บริษัทบุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทเบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
บริษัทแบงกอก ดอมเท็กส์
บริษัทผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
บริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
บริษัทพระประแดงเชฟสตีล จำกัด สาขา 1
บริษัทพี.ที.เค เมททัล จำกัด
บริษัทพี.พี. เท็กซไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัด
บริษัทเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ ออฟ มินีแบ จำกัด
บริษัทโพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟูรูกาวา พริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทมหากิจรับเบอร์ จำกัด
บริษัทมาดีสปินนี่ง จำกัด
บริษัทเพ็ลเม็คไทย จำกัด
บริษัทมินีแบไทย จำกัด (โรจนะ)
บริษัทย่งไทย การยาง จำกัด
บริษัทยูเนี่ยน เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด (กรุงเทพฯ)
บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด (ปทุมธานี)
บริษัทวงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทวาย เค เค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
บริษัทแวนด้าโฟรเซ่น จำกัด
บริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทสยามเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัทสยามซานิทารี่ แวร์ อินดัสทรี หนองแค จำกัด
บริษัทสยามซานิทารี่แวร์ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทสยามเดนโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ ราชบุรี (1989) จำกัด
บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
บริษัทสยามพุงซาน เมทัล จำกัด
บริษัทสยามโอคามูระ สตีล จำกัด
บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัทสาลี่อุตสาหกรมม จำกัด (มหาชน)
บริษัทแสตนดาร์ดแคน จำกัด
บริษัทอาพิค ยามาดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด (ลพบุรี)
บริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด (สมุทรสาคร)
บริษัทอินโดรามาเคมี คอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทอีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
บริษัทเอเชียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
บริษัทเอ็นเอ็มบีไทย จำกัด
บริษัทเอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัทโอกิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฮาลล่าไดลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
หจก.กระเบื้องไทย

EditRegion6
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com
counter