โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนร่างกฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 1


  เครื่องซักผ้า

  เครื่องอบผ้า

 


 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 2


  เตารีดไฟฟ้า

  เตาไฟฟ้า

  เตาไมโครเวฟ
  เตาอบไฟฟ้า

  กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

  

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3


  กระจก

  ฉนวนใยแก้ว

 

 กฎกระทรวง ระยะที่ 2
ร่างกฎกระทรวง ระยะที่ 1

 หลักการทำงาน
 มาตรฐานการทดสอบ
 ห้องทดสอบ
 การผลิต นำเข้า จำหน่าย


 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 4


  ตู้แช่

  ระบบทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ

 


 
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495