กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน จะทำการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องสแกน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์หลายหน้าที่ เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องเสียงในบ้าน ที่มีการใช้พลังงานในช่วงรอใช้งาน (Standby mode) ต่ำกว่าเกณฑ์

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และค่าเกณฑ์ที่เหมาะสม

ขอเชิญผู้ผลิตหรือจำหน่ายเข้ารับฟังการสัมมนา ” โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีวี และเครื่องเสียง ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สอบถามโทร ๐๒-๔๗๐๘๖๑๕, ๐๒-๔๗๐๘๖๑๘ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.enconlab.com/standby ”

ดูรายละเอียดกำหนดการสัมมนา คลิก

ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ฟรีภายในวันที่ 7 เมษายน 2552 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

   
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495