Black Ribbon

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้กันมากในโรงพยาบาล เป็นแบบแยกส่วน มีคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแยกกัน  การทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบตัดต่อ  ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีการปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นตามภาระปรับอากาศ ส่งผลให้ขณะที่ภาระต่ำ การระบายความร้อนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก เนื่องจากพื้นที่ผิวระบายความร้อนใหญ่ขึ้นเทียบกับปริมาณสารทำความเย็น และไม่มีการสูญเสียเนื่องจากการเดินและหยุดเครื่อง คล้ายกับการขับรถที่มีการเร่งและเบรคสลับกันย่อมสิ้นเปลืองกว่าการขับขี่ที่คงที่ 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เหมาะกับการทำงานที่ภาระไม่คงที่ระหว่างวัน เครื่องปรับอากาศทั่วไปมีค่า EER 11 Btu/W ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีสมรรถนะสูงถึง 19 Btu/W

Read more ...

หม้อไอน้ำแบบ once through หรือแบบไหลผ่านทางเดียว เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ ที่ได้ความนิยมสูง เนื่องจากขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย ทำไอน้ำได้รวดเร็ว และที่สำคัญ ประสิทธิภาพสูง ถึงร้อยละ 90-95 เทียบกับหม้อไอน้ำท่อไฟทั่วไปที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 85-90 

หม้อไอน้ำแบบ once through ต่างจากหม้อไอน้ำทั่วไปตรงที่ ท่อน้ำอยู่ในแนวตั้ง น้ำเช้าด้านล่างและเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอออกทางด้านบนเลย ไม่มีดรัมที่ให้น้ำไหลวนกลับมา  ทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็ว และไอน้ำที่สะสมในระบบน้อย ก๊าซไอเสียจากห้องเผาไหม้ตรงกลางจะใหลผ่านท่อน้ำที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทควมร้อนสูง โยทั่วไปหม้อไอน้ำแบบ once through จะมีขนาดพิกัดขนาดเล็ก ในหลักร้อยกิโลกรัม ถึงประมาณ 1-2 ตัน การใช้ไอน้ำปริมาณสูงจะใช้หม้อไอน้ำแบบ once through หลายชุดขนานกัน ทำให้เมื่อความต้องการไอน้ำน้อยจะสามารถลดการเดินหม้อไอน้ำลงได้บางชุดส่งผลให้ประสิทธิภาพยังสูงแม้ภาระลดต่ำลง

Read more ...

หลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน เนื่องจากเปลี่ยนหลักการกำเนิดแสงจากการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดผลูออเรสเซนต์ หรือ การนำไฟฟ้าของโลหะในหลอดไส้ เป็นการเปล่งแสงของสารกึ่งตัวนำ ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า   หลอด LED นี้จะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15,000 ถึง 100,000 ชั่วโมง หลอด LED ได้มีการพัฒนาศักยภาพของการประหยัดพลังงานได้ระหว่าง 82–93% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่ใช้เดิม โดยหลอด LED ที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ควรเลือกซื้อใช้ให้ถูกกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

Read more ...

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มักใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และมีเครื่องทำน้ำเย็นส่งจ่ายน้ำเย็นไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) มีอยู่ 2 ประเภทคือ 

1. Air Cooled Water Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

2. Water Cooled Water Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

Read more ...

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่มีการลงทุนปรับปรุงสูงสุด 4 อันดับแรก ในโครงการ Matching Fund ได้แก่

• เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง

• เทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดี

• เทคโนโลยีหม้อไอน้ำแบบ Once-through

• เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

Read more ...