Black Ribbon

โครงการได้รวบรวมข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในโครงการอื่นๆ เช่น พพ., อุปกรณ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.ฯลฯ มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาล ซึ่งการนำไปปรับใช้ จำเป็นต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลอีกครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่